Kampagne: Hvor Går Grænsen

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt på alle arbejdspladser. Tag snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads. For at forebygge uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende adfærd, er det vigtigt at starte en dialog med din arbejdsplads, for at skabe bevidsthed og enighed om, hvor grænsen går i netop jeres virksomhed.

Kampagnevideo

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, der handler om at beskytte din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø mod seksuel chikane. Se filmen, download dialogkortene og tag snakken med dine kollegaer.

Dialogkort

Brug dialogkortene til at sætte snakken i gang. Alene det at tydeliggøre og tale om emnet har nemlig værdi i sig selv. 

5 råd til brug af dialogkortene

  • Brug dialogkortene som samtalestarter. De kan hjælpe med at øge bevidstheden om individuelle grænser og dermed være med til at forebygge seksuel chikane og krænkende adfærd.
  • Gør dialogkortene synlige på arbejdspladsen. Læg dem f.eks. steder, hvor medarbejderne mødes, eller brug dem som værktøj til møder i arbejdsmiljø-, samarbejds- og MED-udvalg, afdelingsmøder, teamdage eller lignende.
  • Dialogkortene kan bruges i både større eller mindre grupper. I kan fx være to, fire eller flere sammen alt efter, hvad der passer til jeres arbejdsplads.
  • Tag udgangspunkt i de dilemmaer, der er relevante for jer og spring de andre over. Der er også kort, hvor I kan formulere og indsætte jeres egne dilemmaer.
  • Del de refleksioner og input, der kommer fra dialogkortene med jeres ledelse og medarbejderrepræsentanter. På den måde kan de indgå i arbejdet med at udvikle en politik mod seksuel chikane, der passer til jeres arbejdsplads.

Download dialogkortene

Find dialogkort enten i print-selv format, hvor I selv som arbejdsplads kan give eksempler på scenarier på hvor grænsen går, eller I kan bruge de kort som allerede er klar til brug. 

Hent print-selv dialogkortene her

Hent færdige dialogkort 

Hent print-selv dialogkort og dilemmaer her

Download plakater

Hent plakat 1 i PDF format

Hent plakat 2 i PDF format

Hent plakat 3 i PDF format

Hent plakat 4 i PDF format

Hent plakat 5 i PDF format

Hent plakat 6 i PDF format

Download pjece

Hent pjece i PDF format

Vil du vide mere om kampagnen?

Læs mere om kampagnen på www.hergaargraensen.dk