Kontakt

BEMÆRK: Spørgsmål og andre henvendelser om arbejdsmiljøforhold skal stilles til egen organisation. Her på siden kan materialer downloades gratis, mens trykte materialer kun fås ved henvendelse til egen organisation.

Daglig varetagelse af opgaver:

BFA Industri
E-mail: kontakt@bfa-i.dk

 

Kontakt vedrørende hjemmeside:

Jonas Emil Jensen

Webmaster
BFA Industri

E-mail: jej@bfa.dk

 

Interessevaretagelse derudover:

Arbejdstagersekretariatet
CO-industri
Molestien 7, 3.
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00
E-mail: miljoe@co-industri.dk

Arbejdsgiversekretariatet
DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 30 69
E-mail: mlt@di.dk