Kemileksikon: arbejdet med kemi i hverdagen

Nykemileksikon >

Kemilesikonet er et alfabetisk opdelt kemileksikon med nyttige informationer, gode huskeråd og vejledninger til dig, som arbejder med kemi i hverdagen.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tages der forbehold for den teknologiske udvikling.

Indholdet er oprindeligt udarbejdet til den grafiske branche, men andre brancher kan også hente inspiration fra leksikonet.

a-b c-d e-f g-h i-j k-l m-n o-p q-r s-t-u v-w-x y-z æ-ø-å