Intern lederrekruttering - Fra kollega til leder

Formålet med denne pjece er at give en beskrivelse af, hvorfor og hvordan virksomheder typisk anvender intern lederrekruttering, og hvad virksomhederne kan gøre for, at denne type rekrutteringer bliver vellykkede.

Pjecen beskæftiger sig fortrinsvis med de tilfælde, hvor en ansat går fra at være medarbejder til at være leder for første gang.


Indhold:

Side 4: Indledning
Side 5: Fordelene ved intern lederrekruttering
Side 7: Hvordan sker rekruttering og udvælgelse?
Side 12: Fra kollega til leder
Side 16: Hvordan reagere medarbejderne?
Side 22: Ledergruppen er lederens nye kollegaer
Side 24: Lederen er stadig også medarbejder
Side 28: Ledelse kræver uddannelse
Side 30: Anbefalinger til intern lederrekruttering

Fakta om materialet

Emne: Generelt

Sideantal: 32

Udgivelsesår: 2011