Arbejdspladsvurdering og sygefravær

I denne vejledning finder I gode råd og værktøjer, som I kan bruge til at undersøge om en del af jeres sygefravær skyldes forhold i arbejdsmiljøet.

Der er god fornuft i at holde øje med fraværet. Et lavt sygefravær giver øget effektivitet, og det bliver nemmere at planlægge arbejdet.

Fravær kan skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Derfor er der god grund til at undersøge arbejdsmiljøet nærmere. Derudover er der regler om at APV, skal indeholde en vurdering af, om sygefraværet kan skyldes arbejdsmiljøet.

Men der er også gode arbejdstimer gemt i sygefraværet – der er en gevinst at hente i form af en bedre økonomi. Det gælder både det fravær, der skyldes arbejdsmiljøet og det fravær, der skyldes årsager udenfor virksomheden. Selv for den virksomhed, der har et lavt sygefravær, kan der være noget at hente.

Fakta om materialet

Emne: APV

Sideantal: 32

Udgivelsesår: 2016